goal

“International Creative Workshop Series” Ep. 1 Isan Nature ส่งเสริมนักศึกษาไทย-ต่างชาติ ศึกษาเรียนรู้วิถีท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

      International Creative Workshop Series Ep. 1 Isan Nature ณ บ้านดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น โดย งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ศึกษา …

“International Creative Workshop Series” Ep. 1 Isan Nature ส่งเสริมนักศึกษาไทย-ต่างชาติ ศึกษาเรียนรู้วิถีท้องถิ่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Read More »

ทันตะฯ มข.จัดใหญ่ “รักษาฟันฟรี” เพื่อสังคม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานว่า วันที่ 21 …

ทันตะฯ มข.จัดใหญ่ “รักษาฟันฟรี” เพื่อสังคม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า Read More »

“Ugly Veggies” – a new platform selling “quality ugly veggies”, an outstanding KKU research project aiming at reducing waste and building more incomes for farmer

Ugly Veggies” is a new platform that sells “full-of-quality ugly veggies”. The platform, arising from an outstanding KKU research study, …

“Ugly Veggies” – a new platform selling “quality ugly veggies”, an outstanding KKU research project aiming at reducing waste and building more incomes for farmer Read More »

‘การเงินต้องไม่เป็นอุปสรรค’ : 4 มหาวิทยาลัยไทย ‘การันตีหลักประกันโอกาสทางการศึกษา’ จากทุนเสมอภาคถึงปลายทางปริญญาตรี

“ไม่ควรมีนักศึกษาคนใดที่สอบติด แต่เรียนไม่จบ เพียงเพราะมีฐานะทางการเงินเป็นอุปสรรค” นี่คือส่วนหนึ่งของบทสนทนาโดยคณาจารย์มหาวิทยาขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้แลกเปลี่ยนถึงนโยบายและนวัตกรรมที่จะเป็นประตูลดความเหลื่อมล้ำเมื่อเด็กทุนเสมอภาค ก้าวเข้าสู่ในรั้วอุดมศึกษา บนเวทีความร่วมมือ ‘สู่เส้นทางหลักประกันการศึกษา TCAS66’ ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) …

‘การเงินต้องไม่เป็นอุปสรรค’ : 4 มหาวิทยาลัยไทย ‘การันตีหลักประกันโอกาสทางการศึกษา’ จากทุนเสมอภาคถึงปลายทางปริญญาตรี Read More »

มข. ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ ร่วม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)” ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้เกิดการขยายโอกาสในการทำงานจริง ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา และบัณฑิตพิการได้เปิดมุมมองการเห็นคุณค่าในตนเอง …

มข. ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ ร่วม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)” Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 50 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. – 25 ก.ค. 65

นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบ https://scholarship.kku.ac.th 🟡 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รหัส 65 )  รายละเอียด https://kku.world/3x6vc 🟡 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 50 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. – 25 ก.ค. 65 Read More »