13. Climate Action

Take urgent action to combat climate change and its impacts.

Faculty of Agriculture, KKU holds a conference to increase production efficiency of beef cattle and reduce greenhouse gas among Me Kong Lancang countries

Monday March 27, 2023 at 08.30 a.m. – Tropical Feed Resources Research and Development Center (TROFREC) of Khon Kaen University …

Faculty of Agriculture, KKU holds a conference to increase production efficiency of beef cattle and reduce greenhouse gas among Me Kong Lancang countries Read More »

ม.ขอนแก่นเปิดตัว โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM

ม.ขอนแก่นพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดอนุภาคฝุ่น ส่งติดตั้งไปกับสมาร์ทบัส บัสซิตี้และโดรนบินตรวจได้ทุกที่ รายงานผลเรียลไทม์ เผยเพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงข้อมูลฝุ่นจากสถานที่ตรวจวัดจริง ช่วยวางแผนรับมือได้ทันสถานการณ์ นายชวิศ ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พัฒนา “โดรนบินวัดค่าฝุ่นพีเอ็ม” ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ เปิดเผยว่า เป้าหมายเพื่อติดตามสถานการณ์ของฝุ่นละอองในอากาศตั้งแต่ค่าฝุ่นที่มีขนาด 10 ไมคอน มาถึงฝุ่นที่มีขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในชั้นบรรยากาศและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั้งกรุงเทพมหานครและขอนแก่น ที่มีค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี “จ.ขอนแก่นมีสเตชั่นที่วัดค่าฝุ่นเพียงจุดเดียวอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดฯ ทำให้ไม่ทราบว่าจุดอื่นๆ …

ม.ขอนแก่นเปิดตัว โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM Read More »

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาฝุ่น PM2.5 : เผาป่าทำให้เกิดมลพิษจริงหรือ?”

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับทุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการออกบริการวิชาการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ปัญหาฝุ่น PM2.5: เผาป่าทำให้เกิดมลพิษจริงหรือ?” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) …

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ออกให้บริการวิชาการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัญหาฝุ่น PM2.5 : เผาป่าทำให้เกิดมลพิษจริงหรือ?” Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดเสวนากู้วิกฤตผลกระทบ PM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่มวิจัยป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) ได้จัดเสวนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ PM2.5 ในหัวข้อเรื่อง “กู้วิกฤตผลกระทบPM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน และส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา …

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดเสวนากู้วิกฤตผลกระทบ PM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม Read More »

มข.เสวนากู้วิกฤตผลกระทบPM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

“ระดมผู้รู้หวังหาแนวทางสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษที่ยั่งยืน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่มวิจัยป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) ได้จัดเสวนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ PM2.5 ในหัวข้อเรื่อง “กู้วิกฤตผลกระทบPM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน และส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ …

มข.เสวนากู้วิกฤตผลกระทบPM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม Read More »

อาจารย์สาธารณสุข มข. ทำคู่มือความรู้ PM 2.5 หวังให้ทุกคนตระหนักรู้พิษ “ฝุ่นจิ๋ว”

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมกับทีมอาจารย์จากอีกหลายคณะศึกษาเรื่องฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อย่างต่อเนื่อง และได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการออกสู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ประกอบด้วยตนเองพร้อมกับ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล และ อ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล ได้จัดทำหนังสือคู่มือเรื่องฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ โดยทำออกมาเป็น 3 เวอร์ชั่นคือ สำหรับเด็กซึ่งจะมีภาพวาดการ์ตูน เป็นป๊อบอัพ …

อาจารย์สาธารณสุข มข. ทำคู่มือความรู้ PM 2.5 หวังให้ทุกคนตระหนักรู้พิษ “ฝุ่นจิ๋ว” Read More »

คณะสาธารณสุข มข.ฟิต รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอยู่ในขณะนี้ ในจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มมาหลายวันและบางวันมีสีแดงเข้มในช่วงเย็นซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อมีปัญหาเช่นนี้ทางสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้อาจารย์และนักศึกษาในคณะใส่หน้ากากอนามัยที่หาซื้อได้ง่ายใส่เพื่อเป็นการกรองอากาศระดับหนึ่งโดยเฉพาะฝุ่นพิษ และหากจะดีไปกว่านั้นให้ใช้ทิชชู่อีก 1 …

คณะสาธารณสุข มข.ฟิต รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 Read More »