16. Peace and Justice Strong Institutions

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

มข.อบรมบุคลากร ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 13.30  น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกองกฎหมาย  จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยได้รับเกียรติจากรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรพิเศษ ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 150 …

มข.อบรมบุคลากร ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ Read More »

กองกฎหมายแท็กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุ F.M.103 MHz

ผู้อำนวยการกองกฎหมายนำบุคลากรเข้าหารือผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เพื่อหารือถึงแนวทางการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนองตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาที่เท่าเทียม      เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน  2563  เวลา 16.00 – 16.45 น. …

กองกฎหมายแท็กทีมกองสื่อสารองค์กร ผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทางสถานีวิทยุ F.M.103 MHz Read More »

มข.อบรมธรรมาภิบาลในสถาบันการศึกษา ย้ำผู้บริหารต้องแม่นเรื่องกฎหมาย เพื่อจรรยาบรรณ และประสิทธิภาพการทำงาน

วันนี้ ( 22 กันยายน 2563 )  เวลา 9.00 น. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ได้จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก …

มข.อบรมธรรมาภิบาลในสถาบันการศึกษา ย้ำผู้บริหารต้องแม่นเรื่องกฎหมาย เพื่อจรรยาบรรณ และประสิทธิภาพการทำงาน Read More »