3. Good Health and Well-being

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรมโฆษะ …

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมพัฒนาสูตรน้ำกระชายเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะทำงาน U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฝากจิต ปาลินทร หัวหน้าโครงการ ได้มีการจัดการประชุมหารือในการพัฒนาสูตรน้ำกระชายเพื่อสุขภาพ โดยทางคณะทำงาน U2T ได้มีการทดลองทำน้ำกระชายทั้งหมด …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมพัฒนาสูตรน้ำกระชายเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน Read More »

U2T Project, Faculty of Agriculture trains on “Amazing alternative plants – Cannabis and Hemp”

Thursday October 28, 2021 – Faculty of Agriculture, Khon Kaen University organized a workshop on “Amazing alternative plants – Cannabis …

U2T Project, Faculty of Agriculture trains on “Amazing alternative plants – Cannabis and Hemp” Read More »

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยในหัวข้อ “Happy Life สาวๆจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปัง”

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยในหัวข้อ “Happy Life สาวๆจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปัง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากแผนกเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยนายแพทย์เธียร บุญถูก นายแพทย์พิเนต ตติเวชกุล และแพทย์หญิงสุดาภัทร เทียมเก่า …

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยในหัวข้อ “Happy Life สาวๆจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปัง” Read More »

KKU Medicine and Engineering launch PAPR Suit, for protecting the medical professionals in Covid-19 treatment, under the ‘KKU – University of Social Dedication’ policy

Recovery of patients is the optimal goal, but that must be with the safety of the medical team. Thus, the …

KKU Medicine and Engineering launch PAPR Suit, for protecting the medical professionals in Covid-19 treatment, under the ‘KKU – University of Social Dedication’ policy Read More »

มข.ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ พร้อมพัฒนาภาวะผู้นำนศ. พัฒนาศักยภาพนร.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม

จากการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  โดยมีเป้าหมายในการร่วมผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน (To be Inter Center หรือ TIC) พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภาษาให้แก่นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และนักเรียนในเครือข่ายของศูนย์ TIC ในพื้นที่อำเภอกระนวน และอำเภอข้างเคียง  พร้อม ๆ …

มข.ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ พร้อมพัฒนาภาวะผู้นำนศ. พัฒนาศักยภาพนร.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำบันทึกลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างกลุ่มวิจัยวิทยาการระบาดและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Cancer Epidemiology and Prevention Research Group: ACEP) กับ ศูนย์อนามัยที่ …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

Scroll to Top