5. Gender Equality

Achieve gender equality and empower all women and girls.

อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์อรรคพล ล่าม่วง และ อาจารย์อาจารย์ลัทธพร จันทองหลาง เป็นวิทยากร ในโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เมื่อวันที่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ประเด็นหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ …

อาจารย์สถาปัตย์ มข.ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรี OTOP Read More »

มข.ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ประกาศเปิดให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1620/2565 เรื่องการแต่งกายของนักศึกษา โดยมีสาระสำคัญคือการเปิดให้นักศึกษาที่มีเพศสภาพหรือเพศภาวะไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดสุภาพตามเพศสภาพหรือเพศภาวะนั้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้   ที่มา : https://www.khonkaenuniversity.in.th/105297/

ศูนย์เพศภาวะศึกษา คณะมนุษย์ฯ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายสะท้อนความหลากหลายทางเพศ ชิงเงินรางวัลกว่า 29,000 บาท

ศูนย์เพศภาวะศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายสะท้อนความหลากหลายทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์เพศภาวะศึกษาและประเด็นความหลากหลายทางเพศเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนการแสดงออก และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งได้เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันที่  25 มกราคม – 7 มีนาคม 2565 และประกาศผลการประกวดเมื่อ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา …

ศูนย์เพศภาวะศึกษา คณะมนุษย์ฯ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายสะท้อนความหลากหลายทางเพศ ชิงเงินรางวัลกว่า 29,000 บาท Read More »

SMC พร้อมเปิดศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจร

SMC เข้าใจในความหลากหลายและพร้อมเป็น Health Buddy ของคุณกับบริการใหม่.. เพื่อทุกคน ทุกเพศ ทุกช่วงวัย Trans Wellness Clinic ศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจร ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) Grand Opening 20 พฤษภาคมนี้ …

SMC พร้อมเปิดศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจร Read More »

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์นำโดย ผู้ศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมด้วย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางอารีวรรณ จตุทอง …

คณะนิติศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในภาคอีสาน Read More »

คณะนิติฯ จัดเสวนา ความเสมอภาคทางเพศ ชี้แนะข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงาน โครงการสัมมนาวันสตรีสากล ๒๕๖๓ “ผู้หญิงอีสาน ข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ  ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะนิติฯ จัดเสวนา ความเสมอภาคทางเพศ ชี้แนะข้อเสนอเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) Read More »