7. Affordable and Clean Energy

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

โครงการ Low Carbon City ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การจัดการโครงการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

โครงการ Low Carbon City ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้รับเลือกจาก UNDP และองค์การก๊าซเรือนกระจกโลกให้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand) …

โครงการ Low Carbon City ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การจัดการโครงการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัล “คนบันดาลไฟ อวอร์ด ครั้งที่ 1” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Read More »

มข. ทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย”

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” (Thailand Energy …

มข. ทีมนักวิจัย ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานประชุมเสวนา “การจัดตั้งภาคีเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย” Read More »

ทันตะร่วมมข. รวมใจปลูกป่า คืนธรรมชาติสู่สังคม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ …

ทันตะร่วมมข. รวมใจปลูกป่า คืนธรรมชาติสู่สังคม Read More »

KKU Maker Green Festival 2020 เวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

“ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเอกชนกว่า 80 หน่วยงานร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนแนวคิดด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในภาวะปัจจุบันเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals) ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหลักในด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  การจัดการน้ำและสุขาภิบาล การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และบูรณาการกับเป้าหมายด้านเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาที่เท่าเทียมซึ่งสามารถสอดแทรกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ล้วนแต่มีความสำคัญและเกี่ยวโยงกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 80 หน่วยงานในการจัดงาน …

KKU Maker Green Festival 2020 เวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Read More »

มข. จับมือ ก.พ.ร. ดันเอกสารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ลดขั้นตอนการทำงาน หนุนพลังงานสะอาด เชื่อมองค์กรรัฐสู่สากล

“มข. จับมือ ก.พ.ร.  ดันเอกสารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ลดขั้นตอนการทำงาน หนุนพลังงานสะอาด เชื่อมองค์กรรัฐสู่สากล” วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร. ) เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนนโยบายการทำงานเรื่อง ความพร้อมในการพัฒนาระบบเอกสารราชการเป็นเอกสารดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี …

มข. จับมือ ก.พ.ร. ดันเอกสารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ลดขั้นตอนการทำงาน หนุนพลังงานสะอาด เชื่อมองค์กรรัฐสู่สากล Read More »

มข.ต้อนรับ มิตซูบิชิ โชว์อาคาร Net Zero ใช้พลังงานเป็น 0

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ มิตซูบิชิ   เปิดบ้าน โชว์อาคาร  NET ZERO ใช้พลังงานเป็น 0 ”   วันนี้ ( 28 มกราคม 2563 ) เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ชำนาญ …

มข.ต้อนรับ มิตซูบิชิ โชว์อาคาร Net Zero ใช้พลังงานเป็น 0 Read More »

มข. เชิญชวนร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020

มข. เชิญชวนร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020 เปิดพื้นที่แสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักรู้ในการการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร …

มข. เชิญชวนร่วมงาน KKU Maker Green Festival 2020 Read More »