8. Decent Work and Economic Growth

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

มข. ร่วมมือกับ อว. “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ” บ่มเพาะทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จ้างงานผู้ว่างงาน พัฒนาทักษะ แก้วิกฤติ “โควิด-19)

            เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการแถลงข่าว “การดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ขึ้นที่ห้องประชุมสารสิน  สำนักงานอธิบการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้แถลงข่าวประกอบด้วย  ดร.สมศักดิ์ …

มข. ร่วมมือกับ อว. “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ” บ่มเพาะทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ จ้างงานผู้ว่างงาน พัฒนาทักษะ แก้วิกฤติ “โควิด-19) Read More »

มข. ห่วงใยนักศึกษาเผยแผนช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม พร้อมระดมน้ำใจศิษย์เก่าทั่วประเทศเพื่อให้น้องผ่านวิกฤต

“มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ทำประกัน COVID-19 ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าธรรมเนียมหอพัก สนับสนุนด้านการเรียนออนไลน์ จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพิ่มการจ้างงานนักศึกษา ระดมเงินจากศิษย์เก่าเพื่อช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ และ จัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”            รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย …

มข. ห่วงใยนักศึกษาเผยแผนช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม พร้อมระดมน้ำใจศิษย์เก่าทั่วประเทศเพื่อให้น้องผ่านวิกฤต Read More »

มข. เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุคลากรทุกคนด้วยการทำประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563  เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการลงนามในสัญญาประกันการติดเชื้อ COVID-19 กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัททิพยประกันภัย เพื่อจัดทำประกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับบุคลากรทุกคน ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น …

มข. เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุคลากรทุกคนด้วยการทำประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19 Read More »

Scroll to Top