goal

มข. ผนึกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้า หนุนมรดกอีสานสู่สังคม ปี 2563

วันนี้ ( 9 มกราคม 2563 ) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม …

มข. ผนึกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้า หนุนมรดกอีสานสู่สังคม ปี 2563 Read More »

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่งานสร้างสรรค์กับงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen Film Festival)

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า …

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่งานสร้างสรรค์กับงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen Film Festival) Read More »

วิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://th.kku.ac.th/3937/

วิศวสิ่งแวดล้อม เผยแพร่เทคโนโลยี DHS ประหยัดพลังงานบำบัดน้ำเสียชุมชน

ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน และ น้ำเสียครัวเรือนนั้น โดยทั่วไปจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการเติมอากาศลงในน้ำให้เพียงพอต่อการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำ จึงทำให้การบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากะโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จึงริเริ่มพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ต้องใช้พลังงานในการเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์ในน้ำขึ้น โดยได้ทดลองนำฟองน้ำมาเป็นวัสดุตัวกลางให้จุลินทรีย์เกาะติดและเพียงนำน้ำเสียที่ต้องการบำบัดผ่านตัวกลางฟองน้ำที่มีจุลินทรีย์เกาะติดนี้ด้วยระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็ได้น้ำที่สะอาดขึ้นได้ จึงเป็นการค้นพบที่สร้างนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานในการเติมอากาศลงในน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกในการบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการปั๊มอากาศเข้าสู่ระบบ และให้ชื่อเรียกระบบนี้ว่า ระบบดีเอชเอส (Down-flow Hanging Sponge : DHS) ผศ.ดร. …

วิศวสิ่งแวดล้อม เผยแพร่เทคโนโลยี DHS ประหยัดพลังงานบำบัดน้ำเสียชุมชน Read More »

Scroll to Top