Uncategorized

มข. ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ ร่วม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)” ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อให้เกิดการขยายโอกาสในการทำงานจริง ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา และบัณฑิตพิการได้เปิดมุมมองการเห็นคุณค่าในตนเอง …

มข. ส่งตัวแทนนักศึกษาพิการ บัณฑิตพิการ ร่วม “ค่ายเยาวชนพิการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (Youth-Able Camp)” Read More »

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) จัดกิจกรรมโครงการ “เติมรัก อุ่นใจ” ครั้งที่ 1 มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) นำโดย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ  “เติมรัก อุ่นใจ”  ครั้งที่ 1 โดยจัดการแสดงดนตรี ออกบูธอาหาร เครื่องดื่ม และร่วมแจกของขวัญ เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น …

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) จัดกิจกรรมโครงการ “เติมรัก อุ่นใจ” ครั้งที่ 1 มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ LINE, LINE OA และ LINE My Shop เพื่อการประกอบธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาด สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงกลาง …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรม “การใช้ LINE OA, LINE My Shop สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน Read More »