1. No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

‘การเงินต้องไม่เป็นอุปสรรค’ : 4 มหาวิทยาลัยไทย ‘การันตีหลักประกันโอกาสทางการศึกษา’ จากทุนเสมอภาคถึงปลายทางปริญญาตรี

“ไม่ควรมีนักศึกษาคนใดที่สอบติด แต่เรียนไม่จบ เพียงเพราะมีฐานะทางการเงินเป็นอุปสรรค” นี่คือส่วนหนึ่งของบทสนทนาโดยคณาจารย์มหาวิทยาขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้แลกเปลี่ยนถึงนโยบายและนวัตกรรมที่จะเป็นประตูลดความเหลื่อมล้ำเมื่อเด็กทุนเสมอภาค ก้าวเข้าสู่ในรั้วอุดมศึกษา บนเวทีความร่วมมือ ‘สู่เส้นทางหลักประกันการศึกษา TCAS66’ ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) …

‘การเงินต้องไม่เป็นอุปสรรค’ : 4 มหาวิทยาลัยไทย ‘การันตีหลักประกันโอกาสทางการศึกษา’ จากทุนเสมอภาคถึงปลายทางปริญญาตรี Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 50 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. – 25 ก.ค. 65

นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์และอัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบ https://scholarship.kku.ac.th 🟡 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รหัส 65 )  รายละเอียด https://kku.world/3x6vc 🟡 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2565 จำนวนกว่า 50 ล้านบาท เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. – 25 ก.ค. 65 Read More »

KKU builds a difference of “Po Pla Som Po Tak”, the pickled fish made with natural material that can upgrade gifts from Ban Phue Sub-district to premium brands

April 24, 2023 –  Office of Academic Service and the Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, joining …

KKU builds a difference of “Po Pla Som Po Tak”, the pickled fish made with natural material that can upgrade gifts from Ban Phue Sub-district to premium brands Read More »

มข. จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล หนุนสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566  เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน …

มข. จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล หนุนสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก Read More »

มข. ผนึกกำลัง 3 จังหวัด อีสานตอนบน หารือผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำโดยศาสตราจารย์ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดหนองคาย และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในการนี้ได้เข้าพบนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนรู้แนวทางผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) …

มข. ผนึกกำลัง 3 จังหวัด อีสานตอนบน หารือผลักดันการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการ U2T for BCG ตั้งเป้าออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานเด่นโครงการ U2T ต่อยอดสู่ตลาดระดับประเทศร่วมกับ อว. และฝ่ายนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ผศ.ดร. เยาวพา ตรีกมล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และนางสาวกนกอร ตั้งจิตเจริญกิจ ผู้ประสานงานโครงการ U2T for BCG เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตผลจากโครงการ …

คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานเด่นโครงการ U2T ต่อยอดสู่ตลาดระดับประเทศร่วมกับ อว. และฝ่ายนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

สำนักบริการวิชาการ ขยายผลงานสู่ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จับจิ้งหรีดใส่เส้นขนมจีน เพิ่มโปรตีน สร้างมูลค่า สร้างอาชีพ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม จัดกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากท้องนาท่ากระเสริมสู่สินค้าของฝาก ขนมจีนจิ้งหรีดและน้ำยา 4 ภาค ภายใต้โครงการ“การยกระดับผู้ประกอบการอาหารสู่เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ” ยกระดับสินค้า ต่อยอดงานวิจัย จับจิ้งหรีดใส่เส้นขนมจีน เพิ่มโปรตีนสร้างจุดขาย เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม …

สำนักบริการวิชาการ ขยายผลงานสู่ชุมชนตำบลท่ากระเสริม จับจิ้งหรีดใส่เส้นขนมจีน เพิ่มโปรตีน สร้างมูลค่า สร้างอาชีพ Read More »