11. Sustainable Cities and Communities

SDG11 – Sustainable Cities and Communities
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม …

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี Read More »

การประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๙

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงถ้วยประราชทานถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ ๑๙ การประกวดครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่โรงละครและหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถานที่ในการประกวด มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมส่งทีมเข้าร่วมประกวด สำหรับการประกวดปีนี้ได้เลื่อนการจัดจากกำหนดการเดิมเนื่องจากไวรัส Covid – 19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้มาจัดในระหว่างวันที่ศุกร์ที่ ๔ และวันเสาร์ที่ ๕ …

การประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๙ Read More »

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 (FAR6) “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” Transformation

เริ่มแล้ว ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 (FAR6)“โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” Transformation ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเช้านี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ในการกล่าวเปิดงาน …

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 (FAR6) “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” Transformation Read More »

สภาวการณ์ งานช่างศิลปะในกรุงเทพ งานช่างศิลปะอีสาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหลักสูตรวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดเสวนาในหัวข้อ “สภาวการณ์ งานช่างศิลปะในกรุงเทพ งานช่างศิลปะอีสาน ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงเป็นวิทยากรในการเสวนา …

สภาวการณ์ งานช่างศิลปะในกรุงเทพ งานช่างศิลปะอีสาน Read More »

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมจัดเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต “หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการประชุมโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต “หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์​ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมด้วยอ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณบดี และผู้แทนคณบดีทุกคณะ ได้เข้ารับฟังแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม …

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมจัดเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต “หมู่บ้านวัฒนธรรมอีสาน” Read More »

ผุดไอเดียใหม่ มข.จัด “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” รับวันแห่งความรัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ผสานความร่วมสมัย 2 วัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่การสร้างแนวคิดและวิถีการตีความบุญข้าวจี่ และเทศกาลวันวาเลนไทน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี …

ผุดไอเดียใหม่ มข.จัด “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” รับวันแห่งความรัก Read More »

บูรณาการศิลปะร่วมสมัยเปิดพื้นที่เรียนรู้สู่งานสร้างสรรค์

ศูนย์วัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการ Exhibition Sculpture & Graffiti  : Living in Isan  What does this mean to me? …

บูรณาการศิลปะร่วมสมัยเปิดพื้นที่เรียนรู้สู่งานสร้างสรรค์ Read More »

Scroll to Top