11. Sustainable Cities and Communities

SDG11 – Sustainable Cities and Communities
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

ศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ สู่ความร่วมสมัยในผลงานที่สร้างสรรค์กับการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ร่วมด้วย ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก …

ศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่ สู่ความร่วมสมัยในผลงานที่สร้างสรรค์กับการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 Read More »

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำหรับเยาวชน

ศูนย์วัฒนธรรม เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพิ่มองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน และศิลปะร่วมสมัย พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนโรงเรียนสนาบินกว่า ๓๐๐ คน พร้อมเปิดพื้นที่รองรับเพื่อเรียนรู้ความเป็นพื้นถิ่นอีสาน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนจากโรงเรียนสนามบิน รวมกว่า ๓๐๐ คน เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมเรียนรู้ รวมถึงค้นหาเอกลักษณ์ และรากเหง้าความเป็นอีสาน …

ศูนย์วัฒนธรรมเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำหรับเยาวชน Read More »

มข. ผนึกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้า หนุนมรดกอีสานสู่สังคม ปี 2563

วันนี้ ( 9 มกราคม 2563 ) ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม …

มข. ผนึกเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้า หนุนมรดกอีสานสู่สังคม ปี 2563 Read More »

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่งานสร้างสรรค์กับงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen Film Festival)

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า …

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่งานสร้างสรรค์กับงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 4 (Kaen Film Festival) Read More »

Scroll to Top