Khon Kaen Smart Living Lab joins smart city infrastructure development for health and emergency medicine with Khon Kaen Governor, depa, and governmental partners

On January 18, 2021, Dr. Somsak Changtragul, Governor of Khon Kaen Province, was chair of the meeting in seeking of the representative applicant for depa Infrastructure Fund. In 2021, depa has allocated Infrastructure Fund under 2 projects: City Data Platform for health and emergency medicine Infrastructure. The government partners in the meeting included Khon Kaen …

Human Capacity Research Institute and Health Promotion of KKU joins the private sector to organize a prototype Isan Lifestyle Health Trip

November 30, 2020 at Rachavadee Resort and Hotel, Khon Kaen – the Human Capacity Research Institute and Health Promotion, Department of Physiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University held a project opening ceremony of the Health and Wellness Tourism Innovation: The most impression E-San Style. Dr. Somsak Jungtrakoon, Khon Kaen Governor presided over the event, …

QSHC ซ้อมแผนรับมือ Covid-19

(วันที่ 24 พ.ย. 2563) วันนี้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีการซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จำลองเหตุการณ์ให้มีการรับ refer ผู้ป่วยมายังห้อง er ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะประสานงานแพทย์เจ้าของไข้ แจ้งทีมที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังห้อง AIIR จากนั้นเป็นขั้นตอนการประสานงานห้อง Lab เพื่อรับสิ่งส่งตรวจ และแจ้งผลข้อมูลผู้ป่วย ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยระบบ Negative Chamber ต่อไป ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      QSHC ซ้อมแผนรับมือ Covid-19 การซ้อมแผน รับมือสถานการณ์COVID-19 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้สรุปประเด็น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานก่อนรับการตรวจประเมิน JCI และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มาใช้บริการในการร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19        https://th.kku.ac.th/39510/

ทีมนักวิจัย มข. ผลิตอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(Sanitizer Tunnel) พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลในจ.ขอนแก่น

    สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัย ในสถานการณ์เช่นนี้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ระดมสมองเพื่อช่วยสนับสนุนการลดอัตราการระบาดให้มีความเสี่ยงน้อยลง จึงได้ร่วมมือกันผลิตอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (Sanitizer Tunnel) พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น     ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวถึงการทดสอบในครั้งนี้ว่า การทดสอบในวันนี้ทำการทดสอบน้ำเปล่าในเบื้องต้น ยังไม่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการที่เดินผ่านเข้าด้านในอุโมงค์จะต้องสวมหน้ากาก แล Face shield เพื่อป้องกันน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าตาและปาก ส่วนน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ระหว่างการยืนยันว่าจะใช้น้ำยาตัวที่เหมาะสมที่ไม่ระคายเคือง และได้รับการรับรองจาก อย. การผลิตอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ใช้พ่นเชื้อที่อาจมีการปนเปื้อนมากับเสื้อผ้า หรือชุดที่สวมใส่ เพื่อช่วยลดการปนเปื่อน     รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และหัวหน้าทีมนักวิจัย กล่าวถึงการทำงานของอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (Sanitizer Tunnel) ว่าตัวพ่นน้ำยาที่ติดตั้งในอุโมงค์มีทั้ง 8 หัว หากเปิดเซนเซอร์ตลอดเวลา จะใช้น้ำเปล่า 80 ลิตร/ชั่วโมง แต่เนื่องจากเราทำเซนเซอร์ไว้ที่ 20 วินาที ดังนั้นถังน้ำขนาด 60 ลิตร จะสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน  ในส่วนของงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เซนเซอร์ …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งแก้ปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันทุกชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม ค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อำเภอต้นแบบ : นครขอนแก่นโมเดล) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ วารีวัลเลย์ รีสอร์ต แอนด์ เรสเทอรองต์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้นำชุมชน ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 111 คน โดยการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวของคณะทำงานในโครงการฯ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคประชาชนรวมถึงการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตพี่น้องชาวอีสานไปกว่าปีละ 20,000 คน เทียบเท่ากับเครื่องบินตกปีละ 100 กว่าลำ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ เช่น …

Faculty of Dentistry follows the Late Royal Grandmother’s intention through a community dental care service by a team of professors, staff and students on the occasion of the Royal Grandmother’s birth date

October 21, 2020, 10:00 a.m. at Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University – An opening ceremony was held for the community dental care service and exhibition of the Royal Grandmother and dental care and dental innovation on the occasion of the National Dental Health Day. Assoc. Prof. Waranuch Pitipat, D.D.S., Dean of Faculty …

KKU joins NRCT to sign MOU with the Roikaensarasin Group to propel the Model District Project for solving liver fluke disease and cholangiocarcinoma problem, a leading project of 9 model districts

October 20, 2020 at Sarasin Room, 2nd Floor, Sirikunakorn Buidling, Office of the President, Khon Kaen University –  Khon Kaen University led by Assoc. Prof. Charnchai Panthongviriyakul, M.D., President of the University; Khon Kaen Governor, Dr. Somsak Jungtrakoon and National Research Council led by Dr. Wiparat Dee-ong, Deputy Director of NRCT, Acting Director of NRCT signed …

LINE @MDKKU – One-stop service, only at this Line

Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University launches a new access channel to the hospital medical service at LINE @MDKKU, a one-stop service to contact the hospital. October 21, 2020 at the First Floor, Galayani Vadhananusorn Building, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University – Dr. Somsak Jungtrakoon, Khon Kaen Governor came to …

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัข  สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลด้านสุขภาพสัตว์  ช่วยป้องกันการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงสู่คน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ นำโดย อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ  รัตนกนกชัย และนักศึกษาสัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 95 คน  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ และให้บริการตรวจร่างกายแก่สุนัขและแมวเบื้องต้น  ณ  พื้นที่ตำบลศิลา และตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมาเข้าร่วมรับบริการรวมทั้งหมด 6 จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น  343  ตัว ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างเสริมความสามัคคีให้กับชุมชน อีกทั้งยังสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ https://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1718:-2563&catid=7:2011-02-02-02-33-47

Cholangiocarcinoma Research Institute organizes a camp for leaders of the liver fluke disease and cholangiocarcinoma problem mitigation project under the Kantarawichai Model

October 7, 2020 at Rachawadee Resort and Hotel, Khon Kaen – Cholangiocarcinoma Research Institute, Faculty of Medicine, Khon Kaen University organized a workshop and camp of the changing leaders for solving problems in liver fluke disease and cholangiocarcinoma, the Model District: Kantarawichai Model. The objective is to build leaders who will work for the solution …