3. Good Health and Well-being

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำบันทึกลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างกลุ่มวิจัยวิทยาการระบาดและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Cancer Epidemiology and Prevention Research Group: ACEP) กับ ศูนย์อนามัยที่ …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

Khon Kaen Smart Living Lab joins smart city infrastructure development for health and emergency medicine with Khon Kaen Governor, depa, and governmental partners

On January 18, 2021, Dr. Somsak Changtragul, Governor of Khon Kaen Province, was chair of the meeting in seeking of …

Khon Kaen Smart Living Lab joins smart city infrastructure development for health and emergency medicine with Khon Kaen Governor, depa, and governmental partners Read More »

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีปลูกกัญชง

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีพร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีปลูกกัญชง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธี “กัญชงลงแปลง” ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยแคนนาบิสครศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมพิธีปลูกกัญชง Read More »

QSHC ซ้อมแผนรับมือ Covid-19

(วันที่ 24 พ.ย. 2563) วันนี้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีการซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จำลองเหตุการณ์ให้มีการรับ refer ผู้ป่วยมายังห้อง er ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะประสานงานแพทย์เจ้าของไข้ แจ้งทีมที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปยังห้อง AIIR จากนั้นเป็นขั้นตอนการประสานงานห้อง Lab เพื่อรับสิ่งส่งตรวจ และแจ้งผลข้อมูลผู้ป่วย ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยระบบ …

QSHC ซ้อมแผนรับมือ Covid-19 Read More »

ทีมนักวิจัย มข. ผลิตอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(Sanitizer Tunnel) พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลในจ.ขอนแก่น

    สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัย ในสถานการณ์เช่นนี้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ระดมสมองเพื่อช่วยสนับสนุนการลดอัตราการระบาดให้มีความเสี่ยงน้อยลง จึงได้ร่วมมือกันผลิตอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (Sanitizer Tunnel) พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น     ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวถึงการทดสอบในครั้งนี้ว่า การทดสอบในวันนี้ทำการทดสอบน้ำเปล่าในเบื้องต้น …

ทีมนักวิจัย มข. ผลิตอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(Sanitizer Tunnel) พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลในจ.ขอนแก่น Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งแก้ปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันทุกชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม ค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (อำเภอต้นแบบ : นครขอนแก่นโมเดล) ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ วารีวัลเลย์ รีสอร์ต …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือเทศบาลนครขอนแก่น จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งแก้ปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกันทุกชุมชน Read More »

Faculty of Dentistry follows the Late Royal Grandmother’s intention through a community dental care service by a team of professors, staff and students on the occasion of the Royal Grandmother’s birth date

October 21, 2020, 10:00 a.m. at Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University – An opening ceremony was held …

Faculty of Dentistry follows the Late Royal Grandmother’s intention through a community dental care service by a team of professors, staff and students on the occasion of the Royal Grandmother’s birth date Read More »

KKU joins NRCT to sign MOU with the Roikaensarasin Group to propel the Model District Project for solving liver fluke disease and cholangiocarcinoma problem, a leading project of 9 model districts

October 20, 2020 at Sarasin Room, 2nd Floor, Sirikunakorn Buidling, Office of the President, Khon Kaen University –  Khon Kaen University …

KKU joins NRCT to sign MOU with the Roikaensarasin Group to propel the Model District Project for solving liver fluke disease and cholangiocarcinoma problem, a leading project of 9 model districts Read More »

Scroll to Top