7. Affordable and Clean Energy

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

วิศวะ มข. เปิดต้นแบบชาร์จรถไฟฟ้า ระบบ Chademo แห่งแรกในอีสาน ชาร์จไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สู่ตัวรถได้ จ่ายไฟฟ้าสู่บ้านก็ได้

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดตัวโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์  โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

วิศวะ มข. เปิดต้นแบบชาร์จรถไฟฟ้า ระบบ Chademo แห่งแรกในอีสาน ชาร์จไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สู่ตัวรถได้ จ่ายไฟฟ้าสู่บ้านก็ได้ Read More »

KKU joins Beyond Green by entering an MOU for producing lithium-ion and sodium-ion batteries for electric golf carts that run on clean energy

Monday February 6, 2023 at 13:30 p.m. – Khon Kaen University entered an MOU with Beyond Green Co. Ltd. under …

KKU joins Beyond Green by entering an MOU for producing lithium-ion and sodium-ion batteries for electric golf carts that run on clean energy Read More »

มข.จับมือมูลนิธิโตโยต้า สานฝันเด็กอีสาน มอบทุนการศึกษา สร้างคนคุณภาพไปพัฒนาถิ่นเกิด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักเรียน นักศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี  นางเจษฎาพร  ศรีรัตนประพันธ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวรายงานความเป็นมา  คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  …

มข.จับมือมูลนิธิโตโยต้า สานฝันเด็กอีสาน มอบทุนการศึกษา สร้างคนคุณภาพไปพัฒนาถิ่นเกิด Read More »

มข. ร่วม กฟผ. หนุน Smart Campus ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้  (พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ) เวลา 09.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “Smart Campus – Khon Kaen University” โดยได้รับเกียรติจาก …

มข. ร่วม กฟผ. หนุน Smart Campus ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม Read More »

KKU Transit ระบบขนส่งบริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย

  https://kst.kku.ac.th/ KKU Smart Transit : KST คือบริการรถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น Green & Smart Campus โดยในแอปพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งของรถบัสทุกคันสดๆ บนแผนที่ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนักงานขับรถ และความเร็ว จุดจอดรถหรือป้ายรถเมล์ .. ที่สำคัญคือ ฟรี โดยให้บริการระหว่างเวลา 07.00 …

KKU Transit ระบบขนส่งบริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 221 ต้น เสริมความเขียวขจีรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 221 ต้น  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 221 ต้น เสริมความเขียวขจีรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ Read More »