1. No Poverty

End poverty in all its forms everywhere.

คณะสหวิทยาการจัดโครงการจ้างงานประชาชนระยะที่ 2 กลุ่มสุขภาพ ความงามและสิ่งแวดล้อม(คนอวดของ)

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 โครงการจ้างงานประชาชนระยะที่ 2 กลุ่มสุขภาพ ความงามและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จันทรังษี ได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน เช่น ฟักข้าว ตะไคร้ อัญขัน มะกรูด และผักกระสัง มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาะและความงาม โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ …

คณะสหวิทยาการจัดโครงการจ้างงานประชาชนระยะที่ 2 กลุ่มสุขภาพ ความงามและสิ่งแวดล้อม(คนอวดของ) Read More »

MBA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน

ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่5 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ …

MBA KKU จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน Read More »

มข. แก้จน หนุนเกษตรกรกาฬสินธุ์ทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP ทำเงินปีละ 8 ล้านบาท หมุนเวียนในชุมชน FAO ชี้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

ปัจจุบันตลาดค้าจิ้งหรีดถือว่าสดใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จำหน่ายเป็นอาหารคน 80-90 เปอร์เซ็นต์ อีก 10-20 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารของสัตว์สวยงาม  อาหารคนส่งไปขายที่  จีน เวียดนาม ลาว เขมร ส่วนตลาดในประเทศไทยจิ้งหรีดทอดก็ไปได้สวย ราคาหน้าฟาร์มรับซื้อที่ 80-97 บาท/กิโลกรัม ราคาปลีก 120 บาท/กิโลกรัม …

มข. แก้จน หนุนเกษตรกรกาฬสินธุ์ทำฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน GAP ทำเงินปีละ 8 ล้านบาท หมุนเวียนในชุมชน FAO ชี้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารในอนาคต Read More »