17. Partnerships for the Goals

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

วิศวะ มข. เปิดต้นแบบชาร์จรถไฟฟ้า ระบบ Chademo แห่งแรกในอีสาน ชาร์จไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สู่ตัวรถได้ จ่ายไฟฟ้าสู่บ้านก็ได้

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดตัวโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์  โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

วิศวะ มข. เปิดต้นแบบชาร์จรถไฟฟ้า ระบบ Chademo แห่งแรกในอีสาน ชาร์จไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สู่ตัวรถได้ จ่ายไฟฟ้าสู่บ้านก็ได้ Read More »

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการส่งมอบบันทึกข้อตกลงเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำพิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาแก่รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนหลักของเครือข่ายงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมการส่งมอบ บันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 6 ส่วนงานจาก 6 สถาบันการศึกษาของประเทศ …

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการส่งมอบบันทึกข้อตกลงเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ Read More »

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ระหว่าง มูลนิธิพุทธรักษา กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach: TLSOA) …

สถาบันวิจัยฯ ครูอาเซียน พร้อมหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง Read More »

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รุกต่อเนื่องเฟส 2 ณ จำปาสัก สปป.ลาว

วันที่ 21 – 30 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน สปป.ลาว (Lao TPHI) ลงพื้นที่แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข พร้อมทั้งติดตามรักษาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ ภายใต้โครงการ Combatting …

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รุกต่อเนื่องเฟส 2 ณ จำปาสัก สปป.ลาว Read More »