9. Industry Innovation and Infrastructure

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

วิศวะ มข. เปิดต้นแบบชาร์จรถไฟฟ้า ระบบ Chademo แห่งแรกในอีสาน ชาร์จไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สู่ตัวรถได้ จ่ายไฟฟ้าสู่บ้านก็ได้

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดตัวโครงการต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์  โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

วิศวะ มข. เปิดต้นแบบชาร์จรถไฟฟ้า ระบบ Chademo แห่งแรกในอีสาน ชาร์จไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สู่ตัวรถได้ จ่ายไฟฟ้าสู่บ้านก็ได้ Read More »

คณะศึกษาศาสตร์จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกพลังกับ บพค. (PMU-B) ร่วมเปิดฉากมหกรรม “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education พร้อมเป็นฮับพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคอีสานให้มีทักษะ Coding & AI

คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ศารวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมและวิจัยด้าน Coding …

คณะศึกษาศาสตร์จับมือคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกพลังกับ บพค. (PMU-B) ร่วมเปิดฉากมหกรรม “CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education พร้อมเป็นฮับพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคอีสานให้มีทักษะ Coding & AI Read More »

KKU joins Beyond Green by entering an MOU for producing lithium-ion and sodium-ion batteries for electric golf carts that run on clean energy

Monday February 6, 2023 at 13:30 p.m. – Khon Kaen University entered an MOU with Beyond Green Co. Ltd. under …

KKU joins Beyond Green by entering an MOU for producing lithium-ion and sodium-ion batteries for electric golf carts that run on clean energy Read More »

คณะสหวิทยาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง”ผงผลิตแยม”

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง”ผงผลิตแยม” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ อาคารแปรรูปและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอาหาร มี  เมื่อวันที่ 30 มิถุยายน 2565 ที่ผ่านมา ภายในงานได้มีการกล่าวชื่นชมนักวิจัย ที่สร้างผลงานที่เกิดจากวิจัยและพัฒนา เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาโดยนักวิจัยของคณะสหวิทยาการ …

คณะสหวิทยาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง”ผงผลิตแยม” Read More »

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เปิดศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือ “Health for all & Health tourism” ร่วมกับโรงแรมโฆษะ …

เทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ Read More »

Science Park transfers technology to the community, promoting indigenous raw material for producing “Gluten-free protein noodles” and functional food market

October 21, 2021 – Khon Kaen University’ Northeast Science Park Administrative Institute led by Miss Pornchawarat Thanman, Manager of the …

Science Park transfers technology to the community, promoting indigenous raw material for producing “Gluten-free protein noodles” and functional food market Read More »

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ และผู้รับผิดชอบโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและโอกาสทางการตลาดเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจกอกนก ภายใต้การทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) หรือ U2T พื้นที่ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มี ผศ.ดร.อรุณี …

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บนฐานความเข้มแข็งของทรัพยากรของกลุ่มและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดกับแบรนด์ Jutatip เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอกนก Read More »

KKU holds a meeting of the Prototype Lithium-ion Battery Factory Committee – the plan is to give more than 1,000 PAPR batteries for hospitals all over the country to fight against Covid-19 at the end of this year

May 3, 2021 at 16:30-17:30 p.m. – the steering committee of the Prototype Lithium-ion Battery Factory, Khon Kaen University held …

KKU holds a meeting of the Prototype Lithium-ion Battery Factory Committee – the plan is to give more than 1,000 PAPR batteries for hospitals all over the country to fight against Covid-19 at the end of this year Read More »

KKU Medicine and Engineering launch PAPR Suit, for protecting the medical professionals in Covid-19 treatment, under the ‘KKU – University of Social Dedication’ policy

Recovery of patients is the optimal goal, but that must be with the safety of the medical team. Thus, the …

KKU Medicine and Engineering launch PAPR Suit, for protecting the medical professionals in Covid-19 treatment, under the ‘KKU – University of Social Dedication’ policy Read More »