KKU Transit ระบบขนส่งบริการฟรีภายในมหาวิทยาลัย

 

https://kst.kku.ac.th/

KKU Smart Transit : KST คือบริการรถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น Green & Smart Campus โดยในแอปพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งของรถบัสทุกคันสดๆ บนแผนที่ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนักงานขับรถ และความเร็ว จุดจอดรถหรือป้ายรถเมล์ .. ที่สำคัญคือ ฟรี

KKU-SMART-TRANSIT4

โดยให้บริการระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. บนเส้นทาง 5 สายคือ 1.สายสีแดง 2. สายสีเหลือง 3. สายสีส้ม 4. สายสีน้ำเงิน และ 5. สายสีเขียว ด้วยรถทั้งสิ้น 20 คัน ผ่านจุดจอดสำคัญทั้งสิ้น 65 จุดที่ได้ผ่านการศึกษาแล้วว่าจะอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ ในเบื้องต้นจะใช้ศาลาผู้โดยสาร และจุดจอดเดิมที่มีอยู่ก่อน

KKU-SMART-TRANSIT3

บริการรถขนส่งสาธารณะ

บริการรถขนส่งสาธารณะ

ที่น่าสนใจอีกอย่าง .. ที่นี่ยังมีป้ายรถเมล์อัจฉริยะด้วยนะ มีจอแสดงตำแหน่งรถ (ตามภาพด้านล่าง) และจะพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับรถซิตี้บัสด้วย

ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ

อัพเดท !! แผนที่เส้นทางเดินรถและจุดจอด KKU Smart Transit (KST)

แผนที่เส้นทางเดินรถและจุดจอด-KKU-Smart-Transit-KST

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ” KK Transit ” รองรับทั้ง iOS และ Android

App store : https://goo.gl/OOdIox
Play Store : https://goo.gl/cpw8Wr

รถรับส่งใน ม.ขอนแก่น ดูดีและล้ำมาก – มีแอพบอกเวลา