วิศวะ มข. ผสานกิจกรรม ไหว้ครู-ปลูกต้นไม้ สร้างคุณค่าความผูกพัน ศิษย์ ครู เติบโตงอกงามไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปลูกป่า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากรคณะ ในวันไหว้ครู ประจำปี  2563  โดยมี  รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ณ ห้องโถงชั้นล่าง ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีการเริ่มเมื่อเวลา 13.00 น. รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้นคณาจารย์และนักศึกษา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำสรรเสริญบูชาครู นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม ตัวแทนนักศึกษานำพานไหว้ครูเข้าบูชาครู และพิธีมอบรางวัลเรียนดี รางวัลนักกิจกรรม และ รางวัล “Dean’s Awards ”

รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ให้โอวาทในพิธีว่า  วันนี้เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่นักศึกษาทุกรุ่นมาพร้อมเพรียงกันหลังจากที่ได้เจอกันตั้งแต่วันปฐมนิเทศ  ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาจารย์ทั้งหมดพร้อมรับนักศึกษาทุกคนเป็นลูกศิษย์ ฉะนั้นวันไหว้ครูจึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ทุกคนขอบคุณนักศึกษาที่ได้แสดงความกตัญญูในวันนี้ด้วยเช่นกัน อาจารย์ถือว่าเป็นครูคนที่ 3 เหมือนกับที่นักศึกษาได้ร้องเพลงพระคุณที่สามเมื่อครู่ ครูคนแรก คือ พ่อและแม่ ฉะนั้นวันนี้ขอให้นักศึกษาไปแสดงความกตัญญูต่อท่านด้วยเพราะท่านคือครูคนแรกของชีวิตทุกๆคน  อย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ทุกคนตั้งปณิธานที่ชัดเจนว่าจะต้องทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องเป็นวิศวกรที่ดีทำงานให้กับสังคม

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการจะปลูกฝังให้นักศึกษา คือ Smart และ  Spirit  โดย Smart หมายถึงการที่นักศึกษาเรียนจบไปแล้วจะต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย Spirit หมายถึงนักศึกษาจะต้องเป็นวิศวกรที่ดีมีความซื่อสัตย์กตัญญูต่อ คณะ ครูบาอาจารย์ สังคม เดิมทีการสอนของอาจารย์จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นักศึกษาสามารถค้นหาความรู้ได้หลากหลาย ฉะนั้น คณะ และ คณาจารย์จึงมีทิศทางชัดเจนที่จะเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์เป็นโค้ช ผู้ฝึกนักศึกษาให้มีทักษะ และ มีความรู้ที่ดี เป็นคนดีไปสู่สังคม”

รศ. ดร. รัชพล  กล่าวต่อว่า การศึกษาในชั้นเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมร่วมด้วย ต้องฝึกฝนประสบการณ์ต่างๆ  เรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนได้ เมื่อมีเวลาว่างก็ต้องพัฒนาตนเอง คณะจึงจัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่เรียนดี รางวัลนักกิจกรรม และ รางวัล “Dean’s Awards ที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมดี ขอให้กำลังใจ พร้อมทั้งขอให้นักศึกษาทุกคนดูตัวอย่างของรุ่นพี่ที่มารับรางวัลในปีนี้ หวังว่านักศึกษาในที่นี้จะมีโอกาสขึ้นมารับรางวัลในปีต่อไป นอกจากนี้พิธีไหว้ครูครั้งนี้ยังเป็นปีแรกที่ได้เพิ่มกิจกรรมการปลูกต้นไม้ โดยเราได้เตรียมไว้ 220 ต้น เพิ่มมาอีก 1 ต้น เป็น 221 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ของนักศึกษาปี 1 ที่จะโตไปพร้อมกับต้นไม้ของนักศึกษาปลูกในวันนี้ ฉะนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลต้นไม้ของกลุ่มรหัสตัวเอง และเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมของคณะให้มีความสวยงาม” รศ. ดร. รัชพล  กล่าว

 

เสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู นักศึกษาและคณาจารย์ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 221 ต้น ต้นกาลพฤกษ์ 20 ต้นยางนา 88 และแคนา 113 ต้น บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ บริเวณด้านหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ บริเวณลานจอดรถด้านหลังสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ในช่วงท้ายกิจกรรมปลูกต้นไม้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการระบบความปลอดภัย สุขภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างมืออาชีพ กลยุทธ์ที่  1 การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด สวยงามส่งเสริม green campus ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรทุกกลุ่ม และยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์นักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์

“ต้องการให้น้องนักศึกษารู้สึกว่าเมื่อมาอยู่กับเราก็จะโตไปด้วยกับเรา ซึ่งเราก็ช่วยดูแลเขา ฉะนั้นต้นไม้จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมความผูกพันระหว่าง คณาจารย์ คณะ และนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์ ของความเจริญงอกงาม”รศ. ดร. รัชพล  กล่าวปิดท้าย

Scroll to Top