คณะเภสัชฯ ร่วมกิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ ประจำปี 2563”

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ ประจำปี 2563”  โดยมี อธิการบดี คณะผู้บริหารผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน สนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ปลูกต้นสักจำนวนกว่า 300 ต้น ณ บริเวณสวนป่า ด้านหลังอุทยานวิทศาสตร์

 

  ข่าว/ภาพ : นายเตชิต ชื่นปทุมทอง

https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/712

Scroll to Top