คณะเกษตร มอบไข่ ในโครงการโรงทานไข่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มอบไข่ไก่ โครงการ “โรงทานไข่” คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่ เทศบาลนครขอ นแก่น ซึ่งจะได้นำไปใส่ในตู้ปันสุข ปันน้ำใจต่อไป

https://ags.kku.ac.th/th/2020/05/26/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/?fbclid=IwAR20AZBwQW_wkTZ-4BaROfc6oOn696O30MJHmbc8T0jn8jJqe3ZZh2Kbzyg

Scroll to Top