คณะสาธารณสุข มข.ฟิต รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากปัญหาฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอยู่ในขณะนี้ ในจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มมาหลายวันและบางวันมีสีแดงเข้มในช่วงเย็นซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

เมื่อมีปัญหาเช่นนี้ทางสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้อาจารย์และนักศึกษาในคณะใส่หน้ากากอนามัยที่หาซื้อได้ง่ายใส่เพื่อเป็นการกรองอากาศระดับหนึ่งโดยเฉพาะฝุ่นพิษ และหากจะดีไปกว่านั้นให้ใช้ทิชชู่อีก 1 แผ่นวางรองบริเวณหน้ากากก็จะสามารถป้องกันฝุ่นได้ดีขึ้น แม้จะไม่ได้มีประสิทธิภาพดีเหมือนหน้ากาก N95 ซึ่งหาซื้อค่อนข้างยากและราคาแพงแต่อย่างน้อยการใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นจะเริ่มต้นในการป้องกันตัวเองได้

“เบื้องต้นได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ใส่หน้ากากอนามัยในกลุ่มของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งอาจารย์และนักศึกษา และมีการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใส่ด้วย ซึ่งหากเราไม่เริ่มต้นก็ไม่รู้จะไปบอกกล่าวคนอื่นได้อย่างไร เพราะสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่องอาชีวอนามัยอยู่แล้วหากเราไม่ตื่นตัวและเริ่มป้องกันตัวก่อน คนอื่นก็อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงปัญหานี้เลยก็ได้” รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู กล่าว

เนื้อหาข่าวจาก : komchadluek.net
ข่าว/ภาพ สุมาลี สุวรรณกร

https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/2013-05-21-17-38-42/1254-230163