ผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี ได้นำเสนอต่อกรมการข้าวและพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

นางสาวมนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และคณะได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากข้าวทับทิมชุมแพ ที่พัฒนาโดยคณะเทคโนโลยี มข. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร (TE Oultet) คณะเทคโนโลยี โดยมี ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร ได้กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางจิตติมา แสนโคตร ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ผู้ซึ่งประสานงานในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ โดยในโอกาสนี้ทางคณะเทคโนโลยีนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวทับทิมชุมแพจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ไวน์ข้าวทับทิมชุมแพ ที่พัฒนาโดยคณะวิจัยของ ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี ที่หมักบ่มข้าวทับทิมชุมแพด้วยยีสต์ จนได้ผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวที่มีกลิ่นหอมอ่อนและสีสันสวยงาม ผลิตภัณฑ์ที่สองคือ ข้าวทับทิมชุมแพพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์กล่อง ซึ่งพัฒนาโดย ผศ.ดร.ธนกร โรจนกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมพร้อมรับประทานที่มีอายุการเก็บรักษาถึง 1 ปี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถอุ่นอาหารได้ด้วยเครื่องไมโครเวฟ ซึ่งทำให้ได้ข้าวทับทิมที่มีความหอมนุ่ม และเนื้อสัมผัสที่น่ารับประทาน พร้อมด้วยคุณประโยชน์ด้านสารอาหาร และสามารถพกพาได้สะดวก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สาม คือ ชุดอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวทับทิมชุมแพหุงพร้อมรับประทานร่วมกับกับข้าว สลัด และผลไม้ ในรูปแบบเบนโตะบ็อกซ์ ที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเพื่อเป็นอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ โดยชุดอาหารกล่องนี้จัดจำหน่ายที่ศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร
นอกจากนี้ ทางศูนย์เรียนรู้ฯยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโอกาสนี้ ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ ศรีอาจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแก่น ได้ร่วมนำเสนอเบียร์ข้าวทับทิมชุมแพและเบียร์มะม่วงซึ่งผลิตจากมะม่วงที่ปลูกโดยชุมชนทุ่งเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น ที่มีรสชาติหอมฟรุ้ตตี้เป็นเอกลักษณ์ และทางศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ลำไพร ศรีธรรมมา ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร HOP Beer House จ.นครราชสีมา ได้นำเสนอวุ้นเบียร์พร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์วิจัยต่อยอดจากกัญชา ในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งทาง นางสาวมนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเสนอโดยคณะเทคโนโลยี และได้ให้ความชื่นชมกับทุกผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและข้าวทับทิมชุมแพ

https://te.kku.ac.th/?p=18657

Scroll to Top