SMC พร้อมเปิดศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจร

SMC เข้าใจในความหลากหลายและพร้อมเป็น Health Buddy ของคุณกับบริการใหม่.. เพื่อทุกคน ทุกเพศ ทุกช่วงวัย

Trans Wellness Clinic ศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจร

ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC)

Grand Opening 20 พฤษภาคมนี้

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 16.30 – 20.00 น.

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. 043 366 444
Line ID: @SMCKKU

 

 

https://md.kku.ac.th/Home/news_detail/100312