งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด”
ในงานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๕

๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Art&Culture Center

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/97200/