ทันตะฯ มข.จัดใหญ่ “รักษาฟันฟรี” เพื่อสังคม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานว่า วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานวันทันตสาธารณสุขขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานปีนี้ มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์แผนไทย การจัดบอร์ดนิทรรศการด้านทันตสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปาก

อีกทั้งยังมีการจัดให้บริการทางทันตกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดผู้มาร่วมงานปีนี้จะได้รับการบริการ และสาระความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีในอนาคต

ขณะที่ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์แผนไทย ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรคในช่องปาก ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและบั่นทอนสุขภาพของประชาชน คณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมงานวันทันตสาธารณสุขขึ้น โดยหวังว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้ และเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากที่จะนำไปสู่สุขภาวะทางร่างกาย

 


“หากมีการตรวจสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดี หากพบรอยโรคก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีอาการรุนแรง ดังนั้น การเข้ารับบริการทันตกรรมจึงมีความสำคัญมาก เพราะยิ่งมีปัญหามาก ปล่อยไว้นาน ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งสูงไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่พบว่าเฉลี่ยคนไข้ 10 ใน 100 คน มีรอยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งหากตรวจพบได้ไวก็มีโอกาสที่จะรักษาไม่ให้รุนแรงได้”

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางดูแลสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร มีทั้งศูนย์มะเร็งช่องปาก คลินิกทันตกรรมเด็ก และศูนย์ดูแลผู้ป่วยความพิการทางปากแหว่งเพดานโหว่โดยเฉพาะ ซึ่งในวันทั่วไปผู้เข้ารับบริการสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการรักษาได้ เช่น สิทธิบัตรทอง ขณะเดียวกับทางคณะทันตแพทยศาสตร์ยังมี “กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมป้องกันและบริการรักษาสุขภาพช่องปากให้ผู้ด้อยโอกาส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันตกรรมอีกด้วย


สำหรับบรรยากาศในวันนี้มีประชาชนเดินทางมารับบริการทันตกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดย น.ส.สาวิตรี ตุ้มจันดี ข้าราชการใน จ.ขอนแก่น ได้นำหลานชายน้องนาวา วัย 7 ขวบ และน้องดรีม อายุ 11 ปี มารอรับบริการตั้งแต่เช้าเช่นกัน พร้อมระบุว่า เด็ก ๆ ปิดเทอมพอดีจึงได้พามาเคลือบฟันฟลูออไรด์ ดีใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติแล้ว ยังมีบริการเพื่อสังคม ทำให้เด็ก ๆ ได้มาดูแลสุขภาพช่องปากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


“ที่ผ่านมา น้องมีปัญหาฟันผุอยู่บ้าง แต่เมื่อมีบริการเช่นนี้ทุกปี ก็ช่วยให้น้องมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงไม่เป็นโรคที่ต้องรักษายากหรือเสียค่าใช้จ่ายมากในอนาคต เป็นประโยชน์มากจริง ๆ ค่ะ”

อ.ดร.ทพ.ธีรพันธ์ุ สอสกุล รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม กล่าวว่า วันนี้ทีมงานตั้งเป้ารับผู้มาใช้บริการประมาณ 550 คน แต่เพียง 1 ชั่วโมงหลังจากเปิดรับลงทะเบียนมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 260 คน วันนี้จึงคาดว่าจะมีคนมาใช้บริการเกินเป้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็พร้อมให้บริการจนถึงเวลา 14.00 น.ของวันนี้ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีการจัดบริการอย่างเต็มรูปแบบหลังจากโควิด-19 หวังว่าประชาชนจะมาใช้บริการกันในวันนี้
อย่างไรก็ตาม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการผู้ป่วย 1 รายต่อ 1 งาน ทั้งอุดฟัน,ขูดหินปูน, ถอนฟัน/ผ่าฟันคุด รวมถึงทันตกรรมสำหรับเด็ก (มาพร้อมกับผู้ปกครอง) ซึ่งให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน, ถอนฟัน, รักษารากฟัน และขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ โดยจะให้บริการทางทันตกรรมฟรีในวันนี้จนถึงเวลา 14.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)
ภาพ/ข่าว : ผานิต ฆาตนาค