มข. จับมือ ปตท. สวทช. ผนึกกำลังเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร และภูมิปัญญา ยกระดับสินค้าเกษตร สู่เทรนด์อาหารแห่งอนาคต

วันที่ 14 ตุลามคม 2563 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน (Functional Foods & Drinks) โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน (Functional Foods & Drinks) ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการปลูกที่ใช้เทคโนโลยี การสกัดสารสำคัญ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตรงความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และขับเคลื่อนประเทศสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารอย่างยั่งยืน

 

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. (ที่ 3 จากขวา) ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. (ที่ 2 จากซ้าย) ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. (ด้านเมืองนวัตกรรมอาหาร) (ซ้าย) ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 2 จากขวา) และศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวา) 

https://innoprise.kku.ac.th/blogs/detail/194

Scroll to Top