คณะสหวิทยาการจัดโครงการจ้างงานประชาชนระยะที่ 2 กลุ่มสุขภาพ ความงามและสิ่งแวดล้อม(คนอวดของ)

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 โครงการจ้างงานประชาชนระยะที่ 2 กลุ่มสุขภาพ ความงามและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จันทรังษี ได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน เช่น ฟักข้าว ตะไคร้ อัญขัน มะกรูด และผักกระสัง มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาะและความงาม โดยในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานจากผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 ราย โดยมีจำนวนผลงานที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 9 รายการ ในงานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคคลภายในและนอกมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดีและเพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ได้อีกด้วย

ภาพ / ข่าว :

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

 ประมวลภาพ

https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/site/view?id=1607

Scroll to Top