กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยในหัวข้อ “Happy Life สาวๆจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปัง”

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออนไลน์พูดคุยในหัวข้อ “Happy Life สาวๆจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ปัง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากแผนกเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยนายแพทย์เธียร บุญถูก นายแพทย์พิเนต ตติเวชกุล และแพทย์หญิงสุดาภัทร เทียมเก่า ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาหญิง เรื่องของปัญหาการตั้งครรภ์ ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน วิธีการทานยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง วิธีการดูแลตัวเองสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและเข้าใจความสัมพันธ์แบบคู่รักและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลสุขภาวะทางร่างกายอย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 208 คน

https://www.facebook.com/SAARKKU/posts/4509253832524500