กกต.มข. จัดกิจกรรมแถลงนโยบายฯ “ศึกชิงผู้นำนักศึกษา มข.” KKU Election Debates 2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้จัดกิจกรรม “การแถลงนโยบายและหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 (KKU Election Debates 2023)” ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีช่องทางในการแถลงนโยบาย นำเสนอแนวคิด วิธีการดำเนินงานและร่วมตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ

(รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

โอกาสนี้ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวกับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา และเพื่อให้กลุ่มของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้นำเสนอนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาในการใช้สิทธิของตนตามหลักประชาธิปไตย และย้ำเตือนให้นักศึกษาทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ผ่าน KKU MAIL”

ทั้งนี้ มีกลุ่มนักศึกษาที่สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลือดสีอิฐ หมายเลข 1 และกลุ่มกาลพฤกษ์ หมายเลข 2 โดยกำหนดการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นด้วยพิธีเปิดและการกล่าวของประธานในพิธี ต่อด้วยการแถลงนโยบายของกลุ่มนักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง การนำเสนอแนวคิด (Keywords) การตอบคำถามจากกรรมการการเลือกตั้งฯ และการตอบคำถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา และเพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้นำเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ และประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้ง

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2566 ได้ดำเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 และได้เปิดรับสมัครสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ในส่วนของสมาชิกสภานักศึกษามีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 25 คน จาก 17 คณะ และในส่วนของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีกลุ่มนักศึกษาที่สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 กลุ่ม คือ หมายเลข 1 กลุ่มเลือดสีอิฐ และหมายเลข 2 กลุ่มกาลพฤกษ์  โดยในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 31,154 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ https://sac-old.kku.ac.th/electionsac/ ทั้งนี้ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2566 จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิได้ผ่าน KKU MAIL ได้จากทั่วทุกมุมโลก ตามวันที่และเวลาดังกล่าว นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ที่ https://kku.world/txlt9

ข่าว :: พลภัทร สายเชื้อ / ปรีดี ศรีตระกูล
ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล