วนค.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดหนองคาย

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนจังหวัดหนองคาย “กิจกรรมการตรวจความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

https://xn--22c5d.xn--12c1fe0br.xn--o3cw4h/17386/