คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับบริษัทซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีคุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยาน และท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน และทีมผู้บริหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 แห่ง จากนั้นได้เข้าร่วมการเปิดศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ AI แห่งแรกในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัทซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
         

 

ที่มา : https://th.kku.ac.th/107253/