สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รุกต่อเนื่องเฟส 2 ณ จำปาสัก สปป.ลาว

วันที่ 21 – 30 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน สปป.ลาว (Lao TPHI) ลงพื้นที่แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข พร้อมทั้งติดตามรักษาผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ ภายใต้โครงการ Combatting Cholangiocarcinoma in Lao PDR ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Kadoorie ผ่าน Imperial College London

         

การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการลงทะเบียนและตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเริ่มด้วยการฝึกอบรมอัลตราซาวด์สำหรับรังสีแพทย์และแพทย์ทั่วไป และอบรมการให้คำแนะนำแก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเอราวัน เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

         

จากนั้นวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลจำปาสัก สถาบันฯ และ Lao TPHI จัดพิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ให้แก่โรงพยาบาลมโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ และโรงพยาบาลจำปาสัก แขวงจำปาสัก เพื่อขยายการเข้าถึงการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงพยาบาลจำปาสักเพื่อประเมินและหารือแผนการดำเนินการต่อไป

       

วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่เมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก เพื่อติดตามให้การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ แก่ประชาชนที่เคยลงทะเบียนตรวจคัดกรอง จำนวน 2,231 ราย ซึ่งได้ระดมบุคลากรจากหลายหน่วยงานของทั้ง 2 ประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน สปป.ลาว (Lao TPHI) แผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก ห้องการสาธารณสุขเมืองปะทุมพอน โรงพยาบาลมโหสถ โรงพยาบาลจำปาสัก และโรงพยาบาลปะทุมพอน รวมแล้วกว่า 100 คน โดยหลังจากนี้ จะดำเนินการฝึกอบรมทีมรักษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของแขวงจำปาสัก เป็นลำดับถัดไป

                                

ภาพ: วันชัย กาญจนสุรัตน์ / ปิยพล จันทรา
ข่าว: ธนาราช คงคารักษ์
https://www.facebook.com/905802422907426/posts/2658991177588533/?sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f